Info / Alg. voorwaarden drumles

Info:

Alg. voorwaarden drumles.

In- en uitschrijving
Een inschrijving vindt plaats door deze overeenkomst ingevuld en ondertekend in te leveren. De inschrijving geldt voor onbepaalde tijd. Uitschrijving gebeurt d.m.v. een schriftelijke opzegging of via mail. Uitschrijving kan één maand voor het volgende kwartaal, waarna deze overeenkomst is ontbonden.

Lestijd / -dag
In overleg met de leerling(e) wordt aan het begin van ieder seizoen een vaste lesdag en lestijd afgesproken. Het seizoen begint na de zomervakantie, en loopt tot de zomervakantie.

Tarieven
Voor het seizoen 2016 – 2017 gelden de volgende tarieven:

Onder de 21 jaar     21 jaar en ouder (vanaf 21 jaar wordt 21% btw doorberekend).

30 min – €15,–         €18,15
60 min – €30,–         €36,30

Pats producties behoud zich het recht voor de lesgelden aan het begin van het seizoen te verhogen.
U wordt hier tijdig van op de hoogte gesteld.

Betaling
Betaling van kwartaalbedragen geschied aan de hand van een te ontvangen factuur. Deze dient voor de 16de van de twee maand in het kwartaal voldaan te zijn.
Bij het herhaaldelijk te laat voldoen van betalingen zal pats producties €7,50 extra administratie kosten in rekening brengen.

Verhindering/ Inhaalles
Wanneer een leerling(e) minimaal 48 uur van tevoren aangeeft niet op de vaste tijd te kunnen komen dan krijgt de leerling(e) een inhaalles aangeboden op een in overleg te bepalen tijdstip. Dit recht vervalt na een half jaar. In andere gevallen verzuimt de leerling(e) de les.

Verzuim
Het verzuim van lessen door de leerling(e) geeft geen recht op gedeeltelijk of gehele terugbetaling van lesgeld.

Wanneer de leerling(e) een les mist door ziekte, privé omstandigheden of optreden van de Docent krijgt de leerling(e) een inhaalles aangeboden op een in overleg te bepalen tijdstip. De inhaalles zal in de praktijk niet altijd de zelfde week kunnen worden ingehaald, maar mogelijk in een rustige periode bv. Vakantie. De docent houdt hiervan een overzicht bij en neemt initiatief.

Vakantie
Voor het vakantierooster wordt uitgegaan van de vakanties van de basisscholen in de gemeente Rijssen/Holten.

Gehoor
Het gebruiken van gehoorbescherming is ter verantwoording van de leerling en/of ouder.
Pats producties kan niet worden aansprakelijk gesteld bij welk letsel dan ook.